Ventspils nafta
 
 

Par uzņēmumu

Kas ir “Ventspils nafta”

“Ventspils nafta” Grupa ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā.

Galvenie grupas uzņēmumi ir Baltijas valstīs sestais lielākais Latvijas–Krievijas kopuzņēmums SIA „LatRosTrans”, kas nodrošina naftas produktu transportēšanu pa maģistrālo cauruļvadu un kuram pieder arī maģistrālais cauruļvads naftas transportēšanai; kā arī akciju sabiedrība „Latvijas kuģniecība”, kurai pieder vidēja izmēra un handy tankkuģu flote naftas produktu, ķīmisko vielu un naftas pārvadāšanai.

Grupas mātes akciju sabiedrība „Ventspils nafta” veic ieguldījumu pārvaldi visos grupas uzņēmumos un sniedz vadības pakalpojumu. Mātes sabiedrības galvenais darbības uzdevums ir veicināt nepārtrauktu uzņēmumu grupas attīstību, vairot gan katra atsevišķa uzņēmuma, gan koncerna kopējo vērtību. 

Mūsu misija

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta”, kas ir Grupas mātes sabiedrība, misija ir pārvaldīt ieguldījumus visos grupas uzņēmumos, lai nodrošinātu attīstību un augstu investīciju atdevi. Nostiprināt Grupas uzņēmumu pozīcijas pasaules tirgū. Maksimāli efektīvi izmantot „Ventspils naftas” unikālos resursus – darbinieku pieredzi un profesionalitāti, attīstīto infrastruktūru, modernās tehnoloģijas un izdevīgo ģeogrāfisko atrašanās vietu, lai palielinātu Grupas vērtību.

„Ventspils naftas” Grupas misija ir nodrošināt transporta infrastruktūru vienai no pasaulē vissvarīgākajām enerģijas izejvielām – naftas produktiem, strādājot ģeogrāfiski izdevīgā un nozīmīgā reģionā starp Rietumiem un Austrumeiropu. Apvienojot ilglaicīgu darbinieku pieredzi, kvalitatīvu servisu, attīstītu infrastruktūru un nemitīgu tehnoloģiju modernizēšanu, mēs veicam naftas produktu transportēšanu un sniedzam kuģniecības pakalpojumus: ar rūpēm par izaugsmi, cilvēkiem un iespējami saudzīgu attieksmi pret dabu. 

Mūsu vīzija

Akciju sabiedrības „Ventspils nafta”, kas ir Grupas mātes sabiedrība, mērķis ir palielināt ieguldījumu vērtību tās pārvaldītajos uzņēmumos un nodrošināt maksimālu darbības efektivitāti. Uzturēt atklātu savstarpējo dialogu starp akcionāriem, padomi, vadību un visām citām ieinteresētajām pusēm. Nodrošināt mātes uzņēmuma darbības caurspīdīgumu un pārvaldību atbilstoši labas pārvaldības principiem. Prasmīgi paredzēt uzņēmumu Grupas potenciālos riskus un sagatavot optimālāko Grupas rīcības stratēģiju.

„Ventspils naftas” uzņēmumu Grupas mērķis ir kļūt par pasaulē atzītu naftas produktu transportēšanas un kuģniecības grupu – lai „Ventspils naftas” vārds klientiem, sadarbības partneriem un Latvijas iedzīvotājiem nozīmē uzticamību, izcilu pakalpojumu kvalitāti, augstus vides aizsardzības standartus un korporatīvo atbildību.