Ventspils nafta
 
 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus. Tās galvenais mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai un to darīt, ievērojot bērna individuālās vajadzības un tiesības. 

“Ventspils nafta” iestājas par apkārtējās sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc atbalsta sociāli nozīmīgu organizāciju - Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, kas rūpējas par mūsu sabiedrības nākamo paaudzi, šodien uzlabojot  bez vecāku apgādības palikušu bērnu dzīves kvalitāti.

2014. gadā  “Ventspils nafta” ziedojusi Latvijas SOS Bērnu ciematiem 10 000 eiro.

2016. gadā “Ventspils nafta” ziedojusi Latvijas SOS Bērnu ciematiem 10 000 eiro.

Vairāk informācijas: www.sosbernuciemati.lv