Ventspils nafta
 
 

Atbalsta projekti

 „Ventspils nafta” ir sociāli atbildīgu uzņēmumu grupa. Mums ir svarīgi cilvēki un vide mums apkārt. Tāpēc visos uzņēmumos tiek izmantotas videi saudzīgas modernākās tehnoloģijas un ievēroti augsti darba drošības standarti. Lai uzņēmumu darbinieki būtu pārliecināti par drošību darba vidē un sociālajām garantijām. Lai klienti un sadarbības partneri varētu rēķināties ar augstu pakalpojumu kvalitāti. Lai investori būtu droši par savu ieguldījumu perspektīvu, un lai arī Latvijas iedzīvotāji varētu būt lepni par „Ventspils naftas” darbību Latvijā. Šī iemesla dēļ „Ventspils naftas” grupas uzņēmumi atbalsta vairākus sociāli nozīmīgus projektus, kas vērsti uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu.

 „Ventspils nafta” mātes sabiedrība ir pārliecināta, ka uzņēmuma panākumi ir cieši saistīti ar apkārtējās sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Mēs apzināmies, ka progresa veicināšana ir ilgstošs darbs, kas prasa nopietnus ieguldījumus cilvēkresursos. Tāpēc mēs atbalstām tikai ilgtermiņa projektus, kas veicinasabiedrības izglītību un izaugsmi.