Ventspils nafta
 
 

Atbalsta projekti

Ventspils nafta” ir sociāli atbildīgu uzņēmumu grupa. Mums ir svarīgi cilvēki un vide mums apkārt. Tāpēc visos uzņēmumos tiek izmantotas videi saudzīgas modernākās tehnoloģijas un ievēroti augsti darba drošības standarti. Lai uzņēmumu darbinieki būtu pārliecināti par drošību darba vidē un sociālajām garantijām. Lai klienti un sadarbības partneri varētu rēķināties ar augstu pakalpojumu kvalitāti. Lai investori būtu droši par savu ieguldījumu perspektīvu, un lai arī Latvijas iedzīvotāji varētu būt lepni par „Ventspils naftas” darbību Latvijā. Šī iemesla dēļ Ventspils naftas” grupas uzņēmumi atbalsta vairākus sociāli nozīmīgus projektus, kas vērsti uz sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Ventspils nafta” mātes sabiedrība ir pārliecināta, ka uzņēmuma panākumi ir cieši saistīti ar apkārtējās sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Mēs apzināmies, ka progresa veicināšana ir ilgstošs darbs, kas prasa nopietnus ieguldījumus cilvēkresursos. Tāpēc mēs atbalstām tikai ilgtermiņa projektus, kas veicina sabiedrības izglītību un izaugsmi.

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija kopš 1997. gada nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus. Tās galvenais mērķis ir radīt drošus un labvēlīgus apstākļus bērna attīstībai un to darīt, ievērojot bērna individuālās vajadzības un tiesības. 

“Ventspils nafta” iestājas par apkārtējās sabiedrības labklājību un ilgtspējīgu attīstību. Tāpēc atbalsta sociāli nozīmīgu organizāciju - Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, kas rūpējas par mūsu sabiedrības nākamo paaudzi, šodien uzlabojot  bez vecāku apgādības palikušu bērnu dzīves kvalitāti.

2014. gadā  “Ventspils nafta” ziedojusi Latvijas SOS Bērnu ciematiem 10 000 eiro.

2016. gadā “Ventspils nafta” ziedojusi Latvijas SOS Bērnu ciematiem 10 000 eiro.

Vairāk informācijas: www.sosbernuciemati.lv 

“Dzīvesprieks”

“Dzīvesprieks” ir sociālās rehabilitācijas un profesionālās izglītības centrs bāreņiem vai bez vecāku apgādības palikušiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

“Ventspils nafta” ar savu ziedojumu atbalstījusi centra iniciatīvu izglītot un attīstīt jauniešus no visas Latvijas, kas pastāvīgi uzturas “Dzīvesprieks” centrā Aizupē. Jaunieši centrā apgūst profesionālo izglītību pavāra palīga, palīgšuvēja un remontstrādnieka specialitātēs.

Organizācijas mērķis ir palīdzēt jauniešiem, kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem dodot tādas pašas iespējas kā citiem. “Dzīvespriekā” ir radīta droša, ģimeniska vide, kas katram jaunietim ļauj attīstīt viņa individualitāti, izzināt viņa talantus un attīstīt viņa intereses.

Vairāk informācijas: www.dzivesprieks.lv

"Iespējamā misija"

"Ventspils nafta” ir bijusi „Iespējamās misijas” sudraba atbalstītājs, kas ziedoja šai izglītības veicināšanas programmai vairākus gadus pēc kārtas.

„Iespējamā misija” ir divu Latvijas uzņēmumu un Ideju partneru fonda dibināta programma, kas piesaista darbam skolās augstskolu absolventus un jaunos profesionāļus. Programmas mērķis – veidot skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties, lai palīdzētu izaugt radošiem, spējīgiem un gudriem skolēniem.

2010./2011. mācību gadam „Ventspils nafta” ziedojusi programmai 15 000 latu.

2012./2013. mācību gadam „Ventspils nafta” ziedojusi programmai 15 000 latu.

Vairāk informācijas: www.iespejamamisija.lv.

Latvijas Nacionālajai operai

Novērtējot lielo kultūrizglītības nozīmi veselīgā sabiedrības attīstībā, „Ventspils nafta” ir atbalstījusi vienu no Latvijas kultūras spilgtākajām un starptautiski pazīstamākajām vērtībām – Latvijas Nacionālo operu, ziedojot tai 25 000 latu.