Ventspils nafta
 
 

VN koncerna zaudējumi samazinājušies 5 reizes un ir 12 miljoni latu

Atpakaļ

VN koncerna zaudējumi samazinājušies 5 reizes un ir 12 miljoni latu

2012. gada 27. aprīlī / Ventspils nafta
AS Ventspils nafta (turpmāk – VN) (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk – VN koncerns) revidētie konsolidētie zaudējumi 2011.gadā ievērojami samazinājušies – 2011.gadā tie bija 12,2 miljoni latu, kas ir piecas reizes mazāk nekā gadu iepriekš – 2010.gadā koncerna zaudējumi bija 65,57 miljoni latu. No šiem zaudējumiem uz mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmie revidētie zaudējumi 2011.gadā bija 7 miljoni latu, bet 2010. gadā – 30,49 miljoni latu.

VN koncerna apgrozījums 2011. gadā bija 118,2 miljoni latu, kas ir par 5,5% vairāk nekā 2010.gadā (112 miljoni latu).
Kā nozīmīgas izmaiņas gatavojot revidētos konsolidētos VN koncerna finanšu pārskatus par 2011.gadu ir jāmin, ka VN koncerns ir mainījis savu grāmatvedības politiku. Tā rezultātā AS Latvijas kuģniecība (LK) koncerna finanšu pārskati pirmo reizi ir konsolidēti VN koncerna finanšu pārskatos. Grāmatvedības politikas izmaiņas ir galvenais iemesls, kādēļ VN koncerna 2011.gada revidētie finanšu pārskati būtiski atšķiras no iepriekš publicētajiem VN koncerna nerevidētajiem pārskatiem par 2011. gadu, kad VN Koncerns savu ieguldījumu LK Koncernā tāpat kā iepriekšējos pārskata gados novērtēja pēc pašu kapitāla metodes. Konsolidēto finanšu pārskatu salīdzinošie rādītāji par 2010.gadu arī ir attiecīgi mainīti, lai nodrošinātu informācijas salīdzināmību.
VN koncerna kopējos gada rezultātus būtiski ietekmē tā saistītā uzņēmuma AS Latvijas Kuģniecība zaudējumi, kas gan salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies trīs reizes, tomēr 2011.gadā sasniedza 24 miljonus latu.
2011. gada 31. decembrī AS Ventspils nafta koncerna revidētie aktīvi bija 629,48 miljoni latu.

VN koncerna mātes uzņēmums

2011. gadā koncerna mātes uzņēmuma revidētais apgrozījums bija 323 tūkst. Ls apmērā, kas ir par 192 tūkst. Ls jeb 147% vairāk nekā 2010. gadā. Sniegto vadības konsultāciju ietvaros uzsvars, galvenokārt, ir uz vienotu iepirkumu organizēšanu VN koncerna uzņēmumiem, kā arī uz dažādu korporatīvo pakalpojumu atlaižu saņemšanu, līdz ar to panākot administratīvo izmaksu samazinājumus VN koncernā.

VN koncerna mātes uzņēmuma neto peļņa 2011. gadā sasniedza 362 tūkst. Ls, ko valde ir ierosinājusi novirzīt uz pārējām rezervēm.
2011.gadā koncerna mātes uzņēmums turpināja īstenot 2010. gadā uzsākto stingro izmaksu samazināšanas politiku, sasniedzot nozīmīgu samazinājumu administratīvajās izmaksās, kas samazinājās no 1,47 milj. Ls 2010. gadā līdz 1,1 milj. Ls 2011.gadā, jeb pārskata gadā panākot samazinājumu par 25,2%. AS Ventspils nafta panāca, ka divu gadu laikā administratīvās izmaksas ir samazinājušās vairāk nekā uz pusi, 2011.gadā ietaupot 1,3 miljonu latu salīdzinājumā ar 2009.gadu.

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas un uzglabāšanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 
Akciju sabiedrībai „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā, un 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā. AS „Ventspils nafta” nodrošina arī ieguldījumu pārvaldi (49,94%) saistītajā uzņēmumā AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” ( VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.


Pielikumi: