Ventspils nafta
 
 

AS "Ventspils nafta" koncerna pamatdarbības rādītāji uzrāda pozitīvas tendences

Atpakaļ

AS "Ventspils nafta" koncerna pamatdarbības rādītāji uzrāda pozitīvas tendences

2013. gada 27. novembrī / Ventspils nafta

“Ventspils nafta” Grupas uzņēmuma biznesa stratēģijas prezentācijā, AS „Ventspils nafta” (VN) valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups (Robert Kirkup) norādīja, ka koncerna pamatdarbības rādītājos ir vērojama pozitīva tendence - palielinās bruto peļņas rādītāji un turpina samazināties administrācijas izmaksas.

Roberts Kirkups informēja, ka, neskatoties uz neto apgrozījuma samazināšanos visos 2013.gada pirmajos trīs ceturkšņos attiecībā pret 2012.gada attiecīgo periodu, VN bruto peļņas rādītāji ir palielinājušies un tāpat turpināja samazināties administrācijas izmaksas. Koncerna bruto peļņa gada pirmajos deviņos mēnešos sasniegusi 21,82 miljonus latu, kas ir par 13,1% vairāk nekā 2012.gada deviņos mēnešos (19,3 miljoni latu). Savukārt, koncerna vispārējie un administratīvie izdevumi veidoja 5,56 miljonus latu jeb par 20,2% mazāk nekā 2012. gadā (6,96 miljoni latu).

“Šogad VN koncerns atzīts par ceturto vērtīgāko kompāniju Latvijā, kura apgrozījums 2012.gadā sasniedza 136 miljonus latu un gada laikā nodokļos Latvijā esam nomaksājuši vairāk nekā 6 miljonus latu. Vienlaikus jāuzsver, ka 99% no grupas ieņēmumiem nāk no ārvalstu klientiem, bet vairāk nekā 90% AS „Ventspils nafta” grupas uzņēmumu SIA ””Ventspils nafta” termināls” un SIA „LatRosTrans”  grupas uzņēmumu izdevumu tiek novirzīti vietējiem pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to, VN koncerna devums Latvijas ekonomikai kopumā ir ļoti liels,” uzsvēra Roberts Kirkups.

Savukārt pievēršoties VN nākotnes perspektīvām, Roberts Kirkups kā būtiskākos VN koncerna izaicinājumus uzsvēra – grupas īpašumu pārvērtēšanu; naftas vada Polocka – Ventspils izpēti par iespējām to izmantot citu produktu transportēšanai; “LatRosTrans” zemes jautājuma atrisināšana. Tāpat arī nemainīgi paliks koncerna biznesa stratēģiskās darbības principi: caurspīdība un uz klientiem orientēti pakalpojumi.

Papildus Roberts Kirkups norāda, ka koncerna neto rezultāts 2013.gada pirmajos deviņos mēnešos tomēr bija negatīvs – galvenokārt tam iemesls ir izveidotie uzkrājumi 12,78 miljonu latu apmērā zaudējumiem no flotes vērtības samazināšanās, kā arī zaudējumi 2,9 miljonu latu apmērā no kuģa “Kaltene” pārdošanas. Tādējādi koncerna konsolidētie neto zaudējumi sasniedza 5,4 miljonus latu (2012.gadā neto konsolidētie zaudējumi sastādīja 9,85 miljonus latu).

“Ir jāuzsver, ka bez izveidotiem uzkrājumiem zaudējumiem no aktīvu vērtības samazināšanās, kā arī zaudējumiem no kuģa “Kaltene” pārdošanas, koncerna peļņa šī gada pirmajos mēnešos būtu sasniegusi 10,28 miljonus latu,” uzsver Roberts Kirkups.

 VN Grupas 2013. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

VN Business update prezentācija

 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

         Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
         AS "Ventspils nafta"
         Tālrunis: +371-25959447
         E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
         Ventspils nafta www.vnafta.lv