Ventspils nafta
 
 

VN koncerna gada peļņa 3,87 miljoni latu

Atpakaļ

VN koncerna gada peļņa 3,87 miljoni latu

2013. gada 30. aprīlī / Ventspils nafta

Saskaņā ar auditēto gada pārskatu, AS „Ventspils nafta” un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – VN koncerns) revidētā neto peļņa 2012.gadā bija 3,87 miljoni lati, kas vērtējams kā pozitīvs rezultāts iepretim koncerna zaudējumiem 2011. gadā (12,19 miljoni latu). VN koncerna revidētā konsolidētā peļņa 2012. gadā atšķiras par vairāk nekā 10% no iepriekš publiskotās koncerna nerevidētās peļņas (3,226 miljoni latu), kas galvenokārt saistīts ar AS „Latvijas kuģniecība” (LK) aplēšu izmaiņām attiecībā uz uzņēmuma iespējamām saistībām pret trešajām pusēm.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2012.gadā VN koncerna EBITDA pieaugusi par 73% un bija 40,32 miljoni lati – tas ir augstākais koncerna EBITDA pēdējos trijos gados.

VN koncerna bruto peļņa sasniedza 26,97 miljonus latu, pārsniedzot 2011. gada bruto peļņu par 8,65 miljoniem latu. Savukārt ieņēmumi 2012.gadā bija 135,7 miljoni latu, kas ir par 17,4 miljoniem jeb 14.8% vairāk nekā 2011. gadā. VN koncerna administratīvās izmaksas 2012. gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu bija par 20,38% zemākas. 2012. gadā uz VN koncerna mātes sabiedrības akcionāriem attiecināmā neto peļņa bija 4,08 miljoni latu.

Informācija gada pārskatā liecina, ka VN sasniegusi 2012.gadam  nospraustos mērķus  – VN koncerns ir guvis peļņu, VN uzņēmuma administratīvās izmaksas saglabātas vēsturiski zemā līmenī un uzņēmums ir parādījis arī lielisku uzlabojumu attiecībās ar investoriem – divi VN koncerna uzņēmumi ieguvuši „Baltic Market Awards”  balvas par straujāko progresu investoru attiecību uzlabošanā. LK ieguvusi pirmo vietu un galveno balvu kategorijā „Labākais investoru attiecību uzlabojums Baltijas valstīs gada laikā”, savukārt VN ieguvusi otro vietu šajā kategorijā.

Koncerna mātes sabiedrības apgrozījums un finanšu ienākumi bija 1,22 miljoni latu un neto peļņa 2012.gadā bija 258 tūkstoši latu. VN valde ir ierosinājusi novirzīt 2012. gada neto peļņu uz pārējām rezervēm. 2012. gadā VN turpināja strādāt pie izmaksu samazināšanas. VN administratīvās izmaksas ir samazinājušās no 1 095 tūkstošiem latu 2011. gadā līdz 907 tūkstošiem latu 2012. gadā, jeb par 17,2%.

VN koncernā ietilpstošā uzņēmuma „Ventspils nafta termināls” pārkrautais naftas produktu apjoms 2012.gadā sasniedza 12 miljonus tonnu, ieņēmumi pārsniedza 60,4 miljonus latu un neto peļņa bija 10,4 miljoni latu.

VN koncernā ietilpstošā uzņēmuma „LatRosTrans” naftas produktu transportēšanas apjoms 2012. gadā sasniedza 6,308 miljonus tonnu, ieņēmumi bija 12,16 miljoni latu, bet neto peļņa 11,82 miljoni latu.

VN koncernā ietilpstošā uzņēmuma LK konsolidētie ieņēmumi bija 115,56 miljoni USD un neto zaudējumi – 34,60 miljoni USD. Galvenais iemesls, kāpēc LK koncerns ir strādājis ar būtiskiem zaudējumiem ir flotes vērtības samazināšanās atzīšana.


Pielikumi

VN holdinga sabiedrības pārskats_2012_EUR

 VN holdinga sabiedrības pilnais pārskats_2012_LVL

 VN Koncerna pārskats_2012_EUR

 VN Koncerna pilnais pārskats_2012_LVL

VN Korporatīvās pārvaldības ziņojums_2012

Skaidrojums pie Korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2012.gadu