Ventspils nafta
 
 

VN akcionāru sapulce nolemj iekļaut biržā 43 miljonus akciju

Atpakaļ

VN akcionāru sapulce nolemj iekļaut biržā 43 miljonus akciju

2012. gada 6. novembrī / Ventspils nafta

Šodien notikušajā AS „Ventspils nafta” ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums konvertēt akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (VN) 43 881 398 papīra formas vārda akcijas par dematerializētām uzrādītāja akcijām ar tādām pat tiesībām un nominālvērtību. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 43 miljoni slēgtās emisijas akciju kļūs par uzrādītāja akcijām un tiks iekļautas „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā, padarot VN akcionāru struktūru daudz caurspīdīgāku. Slēgtās emisijas akcijas līdz šim nebija iekļautas regulētajā vērtspapīru tirgū.

Atteikšanās no slēgtās emisijas akcijām, tās konvertējot, nodrošinās arī modernāku un drošāku akciju reģistru, jo tagad pilnīgi visas uzņēmuma akcijas būs iegrāmatotas Latvijas Centrālajā depozitārijā. Slēgtās emisijas akcionāru reģistru uzņēmums iepriekš glabāja pats.

Konvertētās 43 881 398 dematerializētās uzrādītāja akcijas tiks iegrāmatotas AS „Latvijas Centrālais depozitārijs” tuvākajā laikā. Pēc prospekta, kā arī citus nepieciešamo dokumentu izstrādes un apstiprināšanas šīs papildus 43 881 398 uzrādītāja akcijas tiks iekļautas „NASDAQ OMX Riga” Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Akcionāru sapulce arī apstiprināja izmaiņas VN revīzijas komitejā, par jauno revīzijas komitejas locekli ievēlot Nafisetu Neguču (Nafiset Negouch), jo Mihails Dvoraks revīzijas komitejas locekļa amatu atstāja.

Nafiseta Neguča 2002. gadā ir beigusi Maskavas Valsts universitātes Starptautisko sakaru fakultāti un kopš 2002. gada strādā VNT S.A. pārstāvniecības Maskavā Finanšu departamentā, kur šobrīd ieņem finanšu kontroliera amatu. Negučas kundzei nepieder a/s „Ventspils nafta” akcijas. Viņa ir revīzijas komitejas locekle arī a/s „Latvijas kuģniecība”.

Pielikums

 Statūtu grozījumi

Screen Shot 2012-10-01 at 4.45.08 PM.png Akcionāru sapulces lēmumi


Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.