Ventspils nafta
 
 

VN 2013. gada finanšu rezultātu kalendārs

Atpakaļ

VN 2013. gada finanšu rezultātu kalendārs

2012. gada 11. decembrī / Ventspils nafta

AS Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) informē, ka 2013. gada starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu iesniegšana plānota šādos datumos:

  • Par 3 mēnešiem - 2013.gada 31. maijā
  • Par 6 mēnešiem - 2013.gada 30.augustā
  • Par 9 mēnešiem - 2013.gada 29. novembrī
  • Par 12 mēnešiem - 2014.gada 28.februārī

Auditēto 2013.gada finanšu pārskatu plānots iesniegt līdz 2014.gada 30.aprīlim.

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.