Ventspils nafta
 
 

VN 2012. gada 25. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Atpakaļ

VN 2012. gada 25. jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2012. gada 22. jūnijā / Ventspils nafta
  1. 2011.gada pārskatu apstiprināšana
  2. 2011.gada peļņas izlietošana
  3. Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzija
  4. Statūtu grozījumi
  5. Par AS „Ventspils nafta” Padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas Padomes ievēlēšanu.
 Pielikumi