Ventspils nafta
 
 

Ventspils naftas peļņa 1,3 miljoni latu

Atpakaļ

Ventspils naftas peļņa 1,3 miljoni latu

2012. gada 29. februārī / Ventspils nafta
AS Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) un tās saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā VN Grupa) 2011.gadā strādājuši ar LVL 1,32 miljonu lielu nerevidēto konsolidēto neto peļņu.   
 
Grupas apgrozījums aizvadītajā gadā pieaudzis par 29% un saskaņā ar nerevidēto konsolidēto grupas 2001.gada pārskatu bija 69 miljoni latu. Apgrozījums galvenokārt pieaudzis pateicoties dzelzceļa pakalpojumu īpatsvara pieaugumam SIA „”Ventspils nafta” termināls” – tie aizvadītajā gadā pieauguši aptuveni divas reizes salīdzinājumā ar 2010.gadu.
 
Saimons Bodijs, AS „Ventspils nafta” valdes priekšsēdētājs uzskata, ka „ šis gads visiem Ventspils naftas grupas uzņēmumiem bijis veiksmīgs – gan holdinga mātes sabiedrība, gan meitas sabiedrības 2011.gadā ir spējušas strādāt ar lielākiem apgrozījumiem nekā 2010.gadā. Salīdzinoši grūtākā situācijā ir AS „Latvijas kuģniecība”, tomēr man ir gandarījums arī par šī uzņēmuma veikumu – tā zaudējumi ir ievērojami samazinājušies. Zinot, cik sarežģīta situācija valda kuģošanas nozarē visā pasaulē un ka daudzas lielas kuģniecības aizvadītajā gadā ir nonākušas uz bankrota sliekšņa – Latvijas kuģniecība ir salīdzinoši labākā situācijā šobrīd nekā pirms gada.”
 
Bodijs arī uzsver valsts rīcības svarīgumu, reformējot transporta politiku: „ir svarīgi, lai Latvijas ostas kļūtu neatkarīgākas un lēmumu pieņemšana tajās būtu caurspīdīga un atklāta. Dzelzceļa tarifiem jābūt tādiem, lai ļautu Latvijas ostām konkurēt ar Baltijas jūras austrumu krasta lielākajām ostām. Tikai tādā gadījumā Latvija var cerēt uz jaunu investīciju piesaisti, un esošie uzņēmumi – uz biznesa attīstību un veiksmīgu darbību, jo konkurences cīņa par tranzīta kravām reģionā ievērojami saasinās.”
 
Pagājušajā gadā VN Grupas, kas ir viens no lielākajiem koncerniem Latvijā, nerevidēto konsolidēto aktīvu vērtība nav īpaši mainījusies – 2011.gada beigās tā bija 350,99 miljoni latu, 2010.gada beigās – 350,55 miljoni latu.
 
Pagājušajā gadā ievērojami pieaudzis arī pašās AS „Ventspils nafta” apgrozījums – 2011.gadā tas bija 323 tūkstoši latu, kas ir par 147% vairāk nekā gadu iepriekš, kad apgrozījums veidoja 131 tūkstoti latu.  Viens no galvenajiem apgrozījuma pieauguma iemesliem ir sniegto vadības konsultāciju īpatsvara pieaugums. Šo konsultāciju ietvaros izveidota vienota iepirkumu organizēšana grupas uzņēmumiem, ietaupīts uz dažādām korporatīvo pakalpojumu atlaidēm, tādejādi panākot ievērojamu administratīvo izmaksu samazinājumus visai VN Grupai. Arī pašas AS „Ventspils nafta” administratīvie izdevumi  ir ievērojami samazināti - 2011.gadās tos izdevies samazināt par 25% - no LVL 1,47 miljoniem 2010.gadā līdz LVL 1,1 miljoniem 2011.gadā. Kopš vadības maiņas 2010.gada sākumā, administratīvie izdevumi samazināti vairāk nekā uz pusi – salīdzinot ar 2009.gadu, tādejādi uzņēmumam ļaujot ietaupīt 1,9 miljonus latu.
 
VN Grupas rezultātus lielā mērā ietekmē grupas asociētā uzņēmuma AS Latvijas kuģniecība (NASDAQ OMX RIGA: LSC1R ) un tās meitas sabiedrību (LK Grupa) darbība – lai gan kuģošanas nozarē visā pasaulē pēdējos gados ir ļoti sarežģīta situācija, un arī LK Grupa strādājusi ar 24,9 miljonu latu (USD 49,7 miljoni) lieliem nerevidētiem zaudējumiem, tomēr tie uzrāda pozitīvu tendenci – nerevidētie neto zaudējumi pagājušajā gadā samazinājušies apmēram trīs reizes salīdzinājumā ar 2010.gadu. LK Grupas nerevidētā  bruto peļņa 6,9 miljoni LVL (USD 13 miljoni) 2011.gadā bija ievērojami lielāka nekā gadu iepriekš un ir pietiekama, lai segtu administratīvās izmaksas. LK jaunā vadība, kas sāka uzņēmumu vadīt 2011.gada sākumā, samazinājusi administratīvos izdevumus par 40%, salīdzinot 2011.gadu un 2010.gadu.
 
VN Grupas uzņēmuma SIA „”Ventspils nafta” termināls” nerevidētais apgrozījums 2011.gadā pieaudzis, sasniedzot 58,75 miljonus latu. Termināls pagājušajā gadā pārkrāva 11,37 miljonus tonnu naftas produktu, kas ir par 26% vairāk nekā gadu iepriekš.
 
VN grupas uzņēmuma SIA „LatRosTrans” nerevidētais apgrozījums  2011.gadā bija 10,1 miljons lati, kas ir par 2,8% vairāk nekā 2010.gadā. Naftas produktu apjoms, kas pārvietots, izmantojot SIA „LatRosTrans” cauruļvadu, pieaudzis par 156 tūkstošiem tonnu salīdzinājumā ar 2010.gadu un 2011.gadā sasniedza 5,8 miljonus tonnu.
 
2011.gads iezīmējis pavērsienu arī VN Grupas investoru attiecībās. Apzinoties, ka līdz šim uzņēmuma komunikācija ar investoriem  nav bijusi pietiekami aktīva, pagājuša gada 8.decembrī VN Grupas uzņēmumi prezentēja un skaidroja investoriem, medijiem, valsts pārstāvjiem un viedokļu līderiem uzņēmumu darbības rādītājus un informēja par nākotnes plāniem. Šādas tikšanās plānots rīkot regulāri.  
 
Ventspils nafta termināls: http://www.youtube.com/watch?v=9IBXOITpNas
 
Par AS „Ventspils nafta”
 
AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas un uzglabāšanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 
Akciju sabiedrībai „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā, un 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā. AS „Ventspils nafta” nodrošina arī ieguldījumu pārvaldi (49,94%) saistītajā uzņēmumā AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.
AS „Ventspils nafta” ( VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.