Ventspils nafta
 
 

Ventspils naftas koncerna apgrozījums pieaudzis par 27,5%

Atpakaļ

Ventspils naftas koncerna apgrozījums pieaudzis par 27,5%

2012. gada 31. maijā / Ventspils nafta

AS Ventspils nafta koncerna konsolidētais apgrozījums 2012.gada 1.ceturksnī bija 36,78 miljoni latu, kas ir par 27,5% vairāk nekā 2011.gada pirmajā ceturksnī (28,84 miljoni latu).

Ventspils nafta (VN) koncerna konsolidēto apgrozījumu veido ieņēmumi no kuģniecības biznesa – 14,97 miljoni latu (+ 24,5% salīdzinājumā ar Q1 2011) un no naftas produktu pārkraušanas, uzglabāšanas un transportēšanas biznesa – 21,67 miljoni latu (+30% salīdzinājumā ar Q1 2011).

Koncerna konsolidētā bruto peļņa 1.cetuksnī bija 6,37 miljoni latu, kas ir par 13,5% lielāka nekā pagājušā gada pirmajā ceturksnī. Konsolidētā neto peļņa bija negatīva – proti – pirmajā ceturksnī VN koncerna neto zaudējumi bija 6,9 miljoni latu. Koncerna neto zaudējumu galvenais iemesls par 2012.gada 1.ceturksni bija nefinanšu aktīvu (flotes) vērtības samazināšanās 8,3 miljonu latu apmērā. Bez šī atzītā nefinanšu aktīva vērtības samazinājuma, VN koncerna neto peļņa 2012.gada 1.ceturksnī būtu bijusi (1,38 miljoni latu) lielāka nekā 2011.gada 1.ceturksnī (1,095 miljoni latu). Uz koncerna mātes sabiedrības akcionāriem attiecināmie konsolidētie neto zaudējumi 2012.gada 1.ceturksnī bija 3,39 miljoni latu.

VN kā mātes sabiedrības finanšu rezultāts 2012.gada 1.ceturksnī ir uzlabojies salīdzinājumā ar aizvadītā gada tādu pašu laika posmu. Šī gada 1.ceturksnī VN peļņa bija 125 tūkstoši latu, kas ir divarpus reizes lielāka nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada (50 tūkstoši latu).