Ventspils nafta
 
 

Ventspils nafta 2012. gada finanšu rezultātu kalendārs

Atpakaļ

Ventspils nafta 2012. gada finanšu rezultātu kalendārs

2012. gada 22. martā / Ventspils nafta
AS Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) informē, ka 2012. gada starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu iesniegšana plānota šādos datumos:
·         Par 3 mēnešiem - 2012.gada 31. maijā
·         Par 6 mēnešiem - 2012.gada 31.augustā
·         Par 9 mēnešiem - 2012.gada 28. novembrī
·         Par 12 mēnešiem - 2013.gada 28.februārī
Auditēto 2012.gada finanšu pārskatu plānots iesniegt  līdz 2013.gada 30.aprīlim.
 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas un uzglabāšanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 
Akciju sabiedrībai „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā, un 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā. AS „Ventspils nafta” nodrošina arī ieguldījumu pārvaldi (49,94%) saistītajā uzņēmumā AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.
AS „Ventspils nafta” ( VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.