Ventspils nafta
 
 

Pirmo ceturksni AS „Ventspils nafta“ Koncerns noslēdz ar peļņu 10,81 milj. EUR apmērā

Atpakaļ

Pirmo ceturksni AS „Ventspils nafta“ Koncerns noslēdz ar peļņu 10,81 milj. EUR apmērā

2014. gada 30. maijā / Ventspils nafta

AS “Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrības šā gada pirmo ceturksni noslēdza ar neto peļņu 10,81 milj. EUR apmērā, kas ir par 53,1% vairāk nekā 2013. gada pirmajā ceturksnī, kad tā bija 7,06 milj. EUR. Savukārt konsolidētie ieņēmumi pārskata periodā bija 47,38 milj. EUR.

SIA ““Ventspils nafta” termināls” ieņēmumi palielinājās par 2,67 milj. EUR līdz 24,94 milj. EUR, kam par iemeslu bija neliels naftas produktu pārkraušanas apjomu kāpums līdz 3,44 miljoniem tonnu. Neto peļņa sasniedza 3,6 milj. EUR.

SIA “LatRosTrans” ieņēmumi pārskata periodā bija 5,1 milj. EUR, savukārt neto peļņa bija 1,77 milj. EUR. Uzņēmums šā gada pirmajā ceturksnī pārkrāva 1,76 milj. tonnu naftas produktu.

AS “Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību kopējie ieņēmumi bija 23,66 milj. USD, savukārt neto peļņa bija 7,26 milj. USD.

AS “Ventspils nafta” vadība norāda, ka šā gada pirmajā ceturksnī grupas uzņēmumi sasniedza gaidāmo ieņēmumu un peļņas prognozes. 

Pielikumā 2014. gada 1. ceturkšņa nerevidētais saīsinātais starpperiodu konsolidētais finanšu pārskats. 

 2014. gada 1.cet.nerevidētais saīsinātais starpperiodu konsolidētais finanšu pārskats

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA “”Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447


E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv