Ventspils nafta
 
 

Pirmajā ceturksnī „Ventspils nafta” koncernam 5 miljonu latu peļņa

Atpakaļ

Pirmajā ceturksnī „Ventspils nafta” koncernam 5 miljonu latu peļņa

2013. gada 31. maijā / Ventspils nafta

2013.gada pirmajā ceturksnī  visi „Ventspils nafta” (VN) Grupas uzņēmumi – „Ventspils nafta”, „Latvijas kuģniecība”, „Ventspils nafta termināls” un „LatRosTrans” – strādājuši ar peļņu. Kopējā VN Grupas neto peļņa bija 4,96 miljoni latu, kas ir ievērojami labāks rezultāts salīdzinājumā ar aizvadītā gada pirmo ceturksni, kad VN Grupa strādāja ar 6,94 miljonu latu lieliem zaudējumiem. Grupas apgrozījums šī gada pirmajā ceturksnī sasniedza 33,84 miljonus latu.

Pirmajā ceturksnī panākts arī VN Grupas administratīvo izmaksu samazinājums par  662 tūkstošiem latu jeb 27% salīdzinot ar 2012.gada pirmo ceturksni.

Pirmo reizi kopš 2008.gada ar ceturkšņa peļņu, lai arī nelielu – 45 tūkstoši latu – strādājis VN Grupas uzņēmums AS „Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrības (LK Koncerns). Tieši pateicoties LK Koncerna labajiem finanšu rezultātiem, izdevies panākt arī visas VN Grupas peļņu pirmajā ceturksnī.

„Ventspils nafta termināls” (VNT) neto peļņa pirmajā ceturksnī bija 2,87 miljoni latu, bet apgrozījums sasniedza 15,65 miljonus latu. VNT pārkrāvis aptuveni 3,35 miljonus tonnu naftas produktu.

 „LatRosTrans” (LRT) pirmajos trīs mēnešos strādājis ar neto peļņu 2,01 miljonu latu apmērā. Jāņem gan vērā, ka LRT nerealizētā peļņa no valūtas kursa svārstībām sasniedza 1 miljonu latu šajā laika posmā, savukārt salīdzinājumam – pagājušā gada pirmajā ceturksnī valūtas kursa svārstības radīja uzņēmumam nerealizētos zaudējumus – 0,47 miljonu latu apmērā. LRT apgrozījums pirmajā ceturksnī bija 3,79 miljoni latu, bet transportētās dīzeļdegvielas apjoms 1,93 miljoni tonnu, kas ir par 22% vairāk nekā 2012.gada pirmajā ceturksnī.

2013.gada pirmajā ceturksnī VN Grupas mātes sabiedrības administratīvās izmaksas bija 169 tūkstoši latu, kas ir par 8,15% mazāk nekā attiecīgajā 2012.gada periodā.  

Pielikums

2013.gada 1.ceturkšņa nerevidētais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats


Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.