Ventspils nafta
 
 

Pieaudzis Vitol grupas apgrozījums. Naftas tirgus prognoze

Atpakaļ

Pieaudzis Vitol grupas apgrozījums. Naftas tirgus prognoze

2012. gada 23. februārī / Ventspils nafta
AS Ventspils nafta (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) lielākā akcionāra Vitol grupas tirdzniecības apjoms 2011.gadā pieaudzis par 14,5%. Vitol grupas tirdzniecības apjomi 2011.gadā sastādīja 457 miljonus tonnu, savukārt 2010.gadā – 399 miljonus tonnu. Šie rādītāji ietver visu tirdzniecības darbību, ieskaitot dabasgāzi, ķimikālijas un oglekļa kvotas. Ogleklis sastādīja 71 miljonu tonnu no kopējā apjoma. Papildus tika pārdota enerģija 276 teravatu stundas (TWh) – salīdzinājumam 2010.gadā tika pārdotas 206 TWh.
 
Vitol ienākumi 2011.gadā sastādīja 297 miljardus USD, kas pārsniedz 2010.gada ienākumus. Iemesls tam ir lielāki tirdzniecības apjomi un ievērojami augstākas naftas cenas – 111,25 USD par barelu pret 79,50 USD par barelu 2010.gadā (datēta bāzes Brent marka), veidojot pieaugumu 32 USD par barelu.
 
Enerģijas fiziskā tirdzniecība paliek Vitol biznesa pamatā. Vitol joprojām ir viens no lielākajiem dalībniekiem pasaules kuģniecības tirgos, 2011.gadā fraktējot 5 500 reisus, piegādājot naftu un naftas produktus mūsu klientiem visā pasaulē. Tirdzniecības portfeļa lielāko daļu veido jēlnaftas tirdzniecība ar 2011.gadā pārdotiem 135 miljoniem tonnu jēlnaftas, kam seko ievērojami apjomi no visiem naftas produktu biznesiem, kā arī enerģija, gāze, ogleklis un akmeņogles.
 
Lai gan enerģijas fiziskā tirdzniecība visā pasaulē saglabājas Vitol darbības pamatā, tas turpina izskatīt dažādas jaunas ieguldījumu iespējas enerģijas glabāšanas un transportēšanas (midstream), kā arī pārdošanas un pārstrādes (downstream) sektoros, kas var sniegt izaugsmi un sinerģiju tā pamata tirdzniecības biznesam. Tāpēc 2011. gadā tika veikti vairāki ieguldījumi, kas uzlaboja Vitol vispasaules sasniedzamību.
 
Tā 1.decembrī darbību uzsāka jauna Vitol Āfrikas pārstrādes, tirdzniecības un izplatīšanas (downstream) uzņēmums Vivo Energy, kurā 40% pieder Vitol, 40% – Helios Investment Partners un 20% – Shell. Šogad līdz ar darījuma pabeigšanu šis uzņēmums darbosies vismaz 14 valstīs Āfrikā, pārdodot degvielu un smērvielas zem Shell zīmola. Vivo Energy ir aizraujošas perspektīvas kontinentā, kur pieprasījums palielinās straujā apdzīvotības pieauguma un ekonomiju attīstības dēļ.
 
Vitol Aviation strauji paplašina savu pārdošanas un mārketinga ietekmes zonu, tostarp 2011.gada oktobrī ienākot aviācijas tiešās pārdošanas tirgū Londonā Hītrovā, kļūstot par pirmo ienācēju šajā tirgū kopš 1987.gada.
VTTI, kas ir 50%Vitol termināla kopuzņēmums ar Malaizijas MISC Berhad, izaugsmi veicināja Roterdamas ETT  termināla trešās kārtas pabeigšana pagājušajā gadā. Savukārt 2012.gada pirmā ceturkšņa beigās tiks pabeigta termināla Tanjung Bin, Džohorā, Malaizijā pirmā kārta, un tā sākotnējā kapacitāte būs 842 000 kubikmetri. Vitol ir paziņojis par saviem plāniem būvēt jēlnaftas terminālu un iekraušanas iekārtas Midlendā, Teksasā (ASV), kurām sākotnējā kapacitāte būs aptuveni 1 miljons barelu.
 
ĪanaTeilora (Ian Taylor), Vitol Group prezidenta un vadītāja komentāri par 2011.gada darbības rezultātiem:
 „2011.gadā pasaule pieredzēja vairākus nozīmīgus un unikālus notikumus, kas izraisīja lielu cenu pieaugumu enerģijas tirgos, kā arī izmaiņas enerģijas politikā un tirdzniecības plūsmās. Tā ir gan „Arābu pavasara” sacelšanās, kas aizsākās
 
Tunisijā un izpletās pa Ziemeļāfriku un Tuvajiem Austrumiem,  gan arī kodolkatastrofa Fukušimas atomelektrostacijā pagājuša gada 11.martā. Politiskā nenoteiktība apvienojumā ar lielu jēlnaftas apgādes zaudējumu no Lībijas veicināja Brent markas naftas cenu pieaugumu par USD 14/bbl – no USD 94/bbl gada sākumā.  Brent markas naftas vidējās cenas 2011.gadā sasniegušas augstāko līmeni – USD 111.26/bbl. Turpretim gāzes cenas ASV līdz gada beigām samazinājās no USD 4.65 par miljonu BTU (Britu siltuma vienība) līdz mazāk nekā USD 3 par miljonu BTU, ko izraisīja būtiskas izmaiņas ASV gāzes apgādes nozarē. Vide transportēšanai un pārstrādei saglabājās vāja, ko ietekmē pārmērīgā apgāde visā pasaulē un tas, ka īstermiņa perspektīvas abos sektoros saglabājas sarežģītas.
 
Neskatoties uz izaicinošiem tirdzniecības apstākļiem 2011.gadā, Vitol pamata tirdzniecības darbībā ir sasniedzis labus rezultātus. Mēs uzskatām, ka tas turpina atspoguļot sekmīgi izveidoto un dažādoto platformu, ko mēs turpinām veidot. Fiziskā tirdzniecība saglabājas mūsu darbības centrā, palīdzot apmierināt visu mūsu klientu enerģijas vajadzības visā pasaulē. Rezultāti tika uzlaboti, atbrīvojoties no dažiem aktīviem mūsu Pētniecības un ražošanas biznesā.
 
Ekonomiskā nenoteiktība apgrūtina prognožu izteikšanu par naftas pieprasījumu un piedāvājumu 2012.gadā, un par galvenajiem cenas noteicošajiem faktoriem. Ja pieaugums pieprasījumā pēc naftas visā pasaulē saglabāsies pozitīvs, ko veicinātu Āzijas, Tuvo Austrumu un Dienvidamerikas ekonomikas, un ja OPEC dalībvalstis un ne-OPEC valstis nodrošinās papildu piegādi, tad mēs sagaidām, ka naftas cenas uz 2012.gada atlikušo daļu saglabāsies aptuveni pašreizējā līmenī. Ģeopolitiskā situācija, it īpaši Tuvajos Austrumos, rada potenciālu būtisku risku cenu kāpumam. Visredzamākā iezīmē pasaules enerģijas tirgū bijusi nepārtraukta nesakritība starp naftas un reģionālajām gāzes cenām. Enerģijas patēriņš, kas Eiropā samazinās gadu no gada, kopā ar naftas patēriņu, kas šobrīd Eiropā ir 1990.gada līmenī, kopā ar mazo patēriņa pieaugums ASV (tikai 0,15%) un tajā paša laikā kombinācijā ar augošo pieprasījumu attīstības ekonomikās rada pamatīgus sarežģījumus enerģijas tirdzniecības un pārstrādes nākotnes izredzēm. Ziemeļamerikas naftas un gāzes ražošanas pārveide, ko veicinājušas tehnoloģijas un ieguldījumi tajās, radījusi potenciālu gāzes eksportam, ievērojami ietekmējot nākotnes enerģijas plūsmu visā pasaulē.
 
Spēcīgas attiecības un teicams atbalsts no mūsu finanšu partneru puses atspoguļojās neparedzēti lielākā kapitāla piesaistē no mūsu Singapūras un Ženevas uzņēmumiem par spīti sarežģītajiem finanšu tirgus apstākļiem. Mūsu finansiālais
pamats saglabājas spēcīgs, tādējādi nodrošinot mūs ar platformu, lai izmantotu dažādas izaugsmes izdevības, ko tirgus šobrīd piedāvā. Mēs esam priecīgi, ka mums ir augstas kvalitātes cilvēku komanda visos mūsu 29 birojos visā pasaulē, un viņu ievērojamā ieguldītā piepūle atspoguļojas mūsu 2011.gada darbības rezultātos”.
 
Papildu informācija
 
Vitol (caur Euromin Holdings (Cyprus)) ir lielākais AS Ventspils nafta akcionārs, tam pieder 49,5% sabiedrības akciju. Vitol ir lielākais privātais naftas tirgotājs pasaulē.
Papildu informācija par Vitol Group atrodama www.vitol.com