Ventspils nafta
 
 

Pēc trīs gadu pārtraukuma „Ventspils nafta” Grupai peļņa

Atpakaļ

Pēc trīs gadu pārtraukuma „Ventspils nafta” Grupai peļņa

2013. gada 28. februārī / Ventspils nafta

AS „Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību (turpmāk tekstā – VN Grupa) nerevidētā neto peļņa 2012.gadā bija 3,23 miljoni latu, kas vērtējams kā ļoti labs rezultāts iepretim Grupas 12,19 miljonu latu lielajiem zaudējumiem 2011.gadā. Tomēr VN Grupas kopējos finanšu rezultātus joprojām būtiski ietekmē AS „Latvijas kuģniecība” (LK) koncerna zaudējumi no flotes vērtības samazināšanās.

Aizvadītajā gadā VN Grupas apgrozījuma pieaudzis par 14,8% un bija 135,7 miljoni latu.  Bruto peļņa pieauga par 47% un sasniedza 26,96 miljonus latu. Nozīmīgākais īpatsvars bruto peļņas kāpumā bija LK Koncernam.

Cenšoties padarīt VN Grupas darbību efektīvāku, tiek turpināts samazināt tajā ietilpstošo uzņēmumu administratīvos izdevumus – 2012.gadā izdevies panākt šo izmaksu samazinājumu par 18,3%.

VN Grupas mātes sabiedrības – AS „Ventspils nafta” (VN) apgrozījums un finanšu ienākumi 2012.gadā bija 1,22 miljoni latu, kas ir nedaudz mazāk nekā gadu iepriekš. Neskatoties uz ienākumu samazināšanos, VN strādāja ar nerevidēto neto peļņu 271 tūkstotis latu. To veicinājis arī administratīvo izmaksu samazinājums par 17,3%.

AS "Ventspils nafta" koncerna 2012.gada nerevidētais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.