Ventspils nafta
 
 

Par AS “Ventspils nafta” pirmā pusgada neauditētajiem finanšu rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Ventspils nafta” pirmā pusgada neauditētajiem finanšu rezultātiem

2015. gada 28. augustā / Ventspils nafta

Ventspils nafta un tās meitas sabiedrības (koncerns) 

AS “Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību finanšu rezultāti 2015. gada pirmajā pusgadā bija sekojoši:

 • Neto peļņa 21,22 milj. EUR;
 • Konsolidētie ieņēmumi pieauga par 7,6% līdz 95,66 milj. EUR;
 • Bruto peļņa palielinājās par 21,7% līdz 27,58 milj. EUR;
 • Konsolidētie administratīvie izdevumi samazinājās par 0,59 milj. EUR līdz 5,23 milj. EUR.

Galvenie rādītāji

  2013 2014 2015
  1.pusg. 1.pusg. 1.pusg.
Apgrozījums (milj. EUR) 90,46 88,9 95,66
Neto (peļņa (milj. EUR) (10,37) 4,35 21,22
Bruto peļņa pirms nolietojuma (milj. EUR) 38,35 33,43 39,90
% no apgrozījuma 42,4% 37,6% 41,7%
EBITDA (milj. EUR) 29,64 26,80 27,98
% no apgrozījuma 32,8% 30,1% 29,2%
EBIT (milj. EUR) 13,13 16,03 15,66
% no apgrozījuma 14,5% 18% 16,4%
Aktīvu atdeve (%) (1,3%) 0,6% 3,1%
Kapitāla atdeve (%) (1,80%) 0,86% 4,45%
Peļņa uz akciju attiecināma uz Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem (EUR)
(0,04)

0,03

0,11
Likviditātes rādītājs 2,75 3,95 3,50

 

Ventspils nafta termināls (VNT):

 • Ieņēmumi palielinājās par 1,39 milj. EUR līdz 46,11 milj. EUR;
 • Bruto peļņa pieauga par 0,61 milj. EUR līdz 8,94 milj. EUR;
 • Neto peļņa bija 7,16 milj. EUR;
 • Naftas produktu pārkraušanas apjoms sasniedza 5,9 milj. tonnu. Otrajā pusgadā 49% pārkrauto produktu apjoms saņemts pa dzelzceļu vai jūru, savukārt 51% – pa cauruļvadu. 

LatRosTrans (LRT): 

 • Ieņēmumi bija 8,65 milj. EUR;
 • Bruto peļņa samazinājās par 0,85 milj. EUR līdz 3,52 milj. EUR;
 • Neto finanšu rezultāts pārskata periodā bija 6,51 milj. EUR;
 • Transportēto naftas produktu apjoms samazinājās par 11% līdz 2,98 milj. tonnu.

Latvijas kuģniecība (LK) un tās meitas sabiedrības:

 • Kopējie ienākumi bija 45,81 milj. USD, neto reisu rezultāts 41 milj. USD;
 • Neto peļņa sasniedza 8,85 milj. USD;
 • Peļņa no flotes pamatdarbības bija 26,93 milj. USD.

VN_Consolidated_H1_2015_LAT.pdf

 

Par AS “Ventspils nafta” 

AS “Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS “Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 

AS “Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA “LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums; 49,94% AS “Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. 

AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS “Ventspils nafta”
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.vnafta.lv