Ventspils nafta
 
 

Par AS “Ventspils nafta” pirmā ceturkšņa neauditētajiem finanšu rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Ventspils nafta” pirmā ceturkšņa neauditētajiem finanšu rezultātiem

2015. gada 29. maijā / Ventspils nafta

Ventspils nafta un tās meitas sabiedrības (koncerns) 

AS “Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību finanšu rezultāti 2015. gada pirmajā ceturksnī bija sekojoši:

 • Neto peļņa 12,04 milj. EUR;
 • Konsolidētie ieņēmumi pieauga par 2,6% līdz 48,59 milj. EUR.
 • Bruto peļņa palielinājās par 24,5% līdz 14,5 milj. EUR.
 • Konsolidētie administratīvie izdevumi samazinājās par 0,57 milj. EUR līdz 2,88 milj. EUR.

 

Galvenie rādītāji 

 

2013

1.cet.

2014

1.cet.

2015

1.cet.

Apgrozījums (milj. EUR)

48,15

47,38

48,59

Neto peļņa (milj. EUR)

7,06

10,81

12,04

Bruto peļņa pirms nolietojuma (milj. EUR)

% no apgrozījuma

19,82

41,2%

17,10

36,1%

19,90

41,0%

EBITDA (milj. EUR)

% no apgrozījuma

19,32

40,1%

12,94

27,3%

17,23

35,4%

EBIT (milj. EUR)

% no apgrozījuma

10,96

22,8%

7,49

15,8%

11,82

24,3%

Aktīvu atdeve (%)

0,8%

1,5%

1,7%

Kapitāla atdeve (%)

1,19%

2,12%

2,53%

Peļņa uz akciju attiecināma uz

 Koncerna mātes sabiedrības akcionāriem (EUR)

0,04

0,06

0,07

Likviditātes rādītājs

3,74

3,47

2,49


Ventspils nafta termināls (VNT): 

 • Ienākumi nebūtiski samazinājās par 0,84 milj. EUR līdz 24,1 milj. EUR;
 • Bruto peļņa pieauga par 0,19 milj. EUR līdz 4,43 milj;
 • Neto peļņa bija 3,59 milj. EUR;
 • 2015.gada 1.ceturksnī 47% (1,6 milj. tonnu) pārkrauto produktu apjoms saņemts pa dzelzceļu vai jūru, savukārt 53% (1,8 milj. tonnu) – pa cauruļvadu.

 

LatRosTrans (LRT): 

 • Ieņēmumi bija 5,23 milj. EUR;
 • Bruto peļņa pieauga par 0,15 milj. EUR līdz 2,54 milj. EUR;
 • Neto finanšu rezultāts pārskata periodā bija 6,12 milj. EUR;
 • Transportēto naftas produktu apjoms pieaudzis par 2,3% līdz 1,80 milj. tonnu;
 • Neto rezultātu būtiski ietekmēja peļņa 7,4 milj. EUR apmērā no valūtas kursa svārstībām.

 

Latvijas kuģniecība (LK) un tās meitas sabiedrības:

 • Kopējie ienākumi bija 21,98 milj. USD, neto reisu rezultāts 19,93 milj. USD;
 • Neto peļņa sasniedza 2,98 milj. USD;
 • Flotes operatīvā peļņa bija 13,03 milj. USD.

 2015. gada 1. ceturkšņa nerevidētais saīsinātais starpperiodu konsolidētais finanšu pārskats

Par AS “Ventspils nafta” 

AS “Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS “Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

 

AS “Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA “LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums; 49,94% AS “Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. 

AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS “Ventspils nafta”

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv