Ventspils nafta
 
 

Par AS „Ventspils nafta”  padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēl V.Egeru

Atpakaļ

Par AS „Ventspils nafta”  padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēl V.Egeru

2012. gada 31. augustā / Ventspils nafta

Atkārtoti par publiskās akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes priekšsēdētāju iecelts Vladimirs Egers (Vladimir Egger), savukārt viņa vietnieka amatu arī turpmāk  pildīs Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak). Šādu lēmumu ir pieņēmusi uzņēmuma padome.

Tāpat padome uz nākamajiem trīs gadiem atkārtoti valdes priekšsēdētāja amatā ir iecēlusi Saimonu Bodiju (Simon Boddy).  Saimona Bodija jaunais pilnvaru termiņš sākas 2012.gada 15.oktobrī.

Kā iepriekš ziņots, 2012. gada 25.jūlijā notika kārtējā akcionāru  sapulce, kas atsauca no amata visus padomes locekļus un uz turpmākajiem trīs gadiem ievēlēja AS „Ventspils nafta” padomi 11 cilvēku sastāvā.


Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.