Ventspils nafta
 
 

Par AS „Ventspils nafta“ padomes locekles O. Kurenkovas profesionālo pieredzi

Atpakaļ

Par AS „Ventspils nafta“ padomes locekles O. Kurenkovas profesionālo pieredzi

2015. gada 30. aprīlī / Ventspils nafta

Šā gada 27. aprīlī notika kārtējā AS „Ventspils nafta“ akcionāru sapulce, kuras laikā padomē tika ievēlēta arī Olga Kurenkova.

Olgas Kurenkovas profesionālā pieredze 

Olga Kurenkova ir AS „Ventspils nafta” padomes locekle kopš 2015. gada 27. aprīļa, ievēlēta uz 3 gadiem. Kurenkova ir arī „Ventspils nafta” meitassabiedrības - AS „Latvijas kuģniecība” padomes locekle.

Olga Kurenkova strādā “Vitol Services B.V” reprezentācijas birojā Nīderlandē kopš 2012. gada, iepriekš no 2000. gada viņa strādāja “VNT S.A.” reprezentācijas birojā Šveicē. O.Kurenkova 1990. gadā ir pabeigusi Maskavas Aviācijas Institūta Ekonomikas fakultāti. O. Kurenkovai īpašumā nav AS „Ventspils nafta” akciju.

 

Par AS “Ventspils nafta”

 

AS “Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS “Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 

AS “Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA “LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS “Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. 

AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS “Ventspils nafta”

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv