Ventspils nafta
 
 

Par AS “Ventspils nafta” 9 mēnešu nerevidēto pārskatu

Atpakaļ

Par AS “Ventspils nafta” 9 mēnešu nerevidēto pārskatu

2014. gada 21. novembrī / Ventspils nafta

2014. gada deviņos mēnešos AS “Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrības (koncerns) ir strādājušas ar neto peļņu 7,72 milj. EUR apmērā. Iepriekšēja gada 9 mēnešus koncerns strādāja ar neto zaudējumiem 7,68 milj. EUR apmērā. Pārskata perioda konsolidētie ieņēmumi bija 124,85 milj. EUR, bet koncerna bruto peļņa bija 33,47 milj. EUR.

Ventspils nafta (VN)

VN peļņa 2014. gada deviņos mēnešos sasniedza 6,87 milj. EUR, galvenokārt dēļ saņemtajām dividendēm no ieguldījuma SIA “Ventspils nafta termināls”, kas bija 6,37 milj. EUR.

Ventspils nafta termināls (VNT)

VNT ieņēmumi palielinājās par 4,53 milj. EUR līdz 59,95 milj. EUR, kam par iemeslu bija neliels naftas produktu pārkraušanas apjomu kāpums līdz 8,5 miljoniem tonnu. Neto peļņa sasniedza 10,29 milj. EUR. Produkti pārkraušanai tika saņemti gan pa cauruļvadu (55%), gan pa dzelzceļu vai jūru (45%).

LatRosTrans (LRT)

LRT naftas produktu transportēšanas apjoms sasniedza 4,68 milj. tonnu. 2014. gada deviņu mēnešu ieņēmumi bija 13,56 milj. EUR, kas ir par 5,5% vairāk nekā 2013. gada attiecīgajā periodā, savukārt bruto peļņa palielinājās par 4,15 milj. EUR līdz 5,70 milj. EUR. LRT neto peļņa pārskata periodā ir 8,04 milj. EUR.  

Latvijas kuģniecība (LK)

2014. gada deviņos mēnešos flotes kopējie ieņēmumi bija 69.71 milj. USD. Peļņa no kuģu darbības pēc nolietojuma atskaitījuma un kuģu sausā doka amortizācijas 2014. gada deviņos mēnešos bija 20.66 milj. USD.

LK Koncerna starpposma finanšu rezultāti par 2014. gada deviņiem mēnešiem uzrāda neto zaudējumus 14,7 milj. USD apmērā. 2014. gada 9 mēnešu uzkrāto rezultātu pozitīvi ietekmēja ienākumi no daļējā izlīguma saistībā ar Antonio Gramsi Corporation lietu Londonas Augstākajā tiesā 20,05 milj. USD apmērā, nekustamā īpašuma Rīgā, Jēkaba ielā pārdošana, kā arī ieguldījuma ārstniecības klīnikā SIA „Via Una” pārvērtēšana. Tomēr LK koncerna rezultātus negatīvi ietekmējuši uzkrājumi kuģu vērtības samazinājumam par 32,25 milj. USD, zaudējumi no kuģa „Rīga” realizācijas 0,32 milj. USD apmērā, kā arī ieguldījuma AS „Latvijas Naftas tranzīts” vērtības samazinājums 8,34 milj. USD apmērā. Pagājušā gada attiecīgajā periodā LK koncerna zaudējumi bija 24,64 milj. USD.

VN Koncerna nerevidētie starpperioda finanšu pārskati par 2014. gada 9 mēnešiem


Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA “”Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.


Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv