Ventspils nafta
 
 

Par AS “Ventspils nafta” 9 mēnešu neauditētajiem rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Ventspils nafta” 9 mēnešu neauditētajiem rezultātiem

2015. gada 27. novembrī / Ventspils nafta

AS “Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību (koncerns) finanšu rezultāti 2015. gada deviņos mēnešos bija sekojoši:

 • Neto peļņa 26,89 milj. EUR apmērā;
 • Konsolidētie ieņēmumi pieauga par 8,1% līdz 134,91 milj. EUR;
 • Bruto peļņa palielinājās par 18,8% līdz 39,77 milj. EUR.

Ventspils nafta (mātes uzņēmums)

 • VN, mātes uzņēmums, 2015. gada 9 mēnešos strādāja ar 5,43 milj. EUR peļņu, kas lielākoties ir pateicoties dividenžu ienākumiem no VN ieguldījuma Ventspils nafta termināls 6,21 milj. EUR apmērā.

Ventspils nafta termināls (VNT)

 • Ieņēmumi palielinājās par 2,14 milj. EUR līdz 62,09 milj. EUR;
 • Bruto peļņa pieauga par 0,89 milj. EUR līdz 13,63 milj. EUR;
 • Neto peļņa 2015.gada deviņos mēnešos bija 11,32 milj. EUR;
 • Naftas produktu pārkraušanas apjoms 2015. gada 9 mēnešos sasniedza 7,4 milj. tonnu.

LatRosTrans (LRT)

 • Transportēto naftas produktu apjoms samazinājās par 18% līdz 3,85 milj. tonnu;
 • 2015.gada deviņos mēnešos ieņēmumi bija 11,15 milj.;
 • Bruto peļņa samazinājās par 2,05 milj. EUR līdz 3,64 milj. EUR;
 • Neto finanšu rezultāts pārskata periodā bija peļņa 6,16 milj. EUR apmērā. 

Latvijas kuģniecība (LK)

 • AS “Latvijas kuģniecība” (LK) un tās meitas sabiedrību 2015. gada deviņu mēnešu konsolidētais finanšu neto rezultāts ir zaudējumi 1,41 milj. USD apmērā;
 • Kopējie LK koncerna ieņēmumi 2015. gada deviņos mēnešos bija stabili un sasniedza 68,93 milj. USD, bet neto reisu rezultāts 61,27 milj. USD apmērā;
 • Pateicoties stabilajam ienākumu līmenim un spēcīgajam USD/EUR valūtas kursam, peļņa pirms ārkārtas posteņiem sasniedza 13,68 milj. USD;
 • Peļņa no flotes pamatdarbības 2015. gada deviņos mēnešos sasniedza 39,39 milj. USD.

VN_Consolidated_3Q_2015_LAT

 

Par AS „Ventspils nafta” 

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. 

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS “Ventspils nafta”

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv 

www.vnafta.lv