Ventspils nafta
 
 

Par AS “Ventspils nafta” 2013. gada auditētajiem rezultātiem

Atpakaļ

Par AS “Ventspils nafta” 2013. gada auditētajiem rezultātiem

2014. gada 29. aprīlī / Ventspils nafta

2013. gads bija pārmaiņu un konsolidācijas gads. AS „Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību (koncerns) uzmanība tika koncentrēta uz uzņēmējdarbības pārstrukturēšanu un racionalizēšanu, ņemot vērā nelabvēlīgās tirgus tendences, it īpaši pieaugušo konkurenci ar Krievijas Federācijas ostām, kuras palielina savas valsts eksporta plūsmas daļu nolūkā īstenot Krievijas valdības stratēģiskos mērķus – līdz 2030. gadam panākt, lai vietējā ostu infrastruktūra spētu nodrošināt visu valsts naftas un naftas produktu eksportu.

Šo izmaiņu rezultātā koncerna ienākumi samazinājušies par 13,6% līdz 117,2 milj. LVL un tika atzīts vērtības samazinājums nefinanšu aktīviem 44,5 milj. LVL apmērā, 2013. gadā koncernam radot neto zaudējumus 43,02 milj. LVL apmērā.

Savukārt bruto peļņa palielinājās par 7,8% līdz 29,1 milj. LVL, un, pateicoties izmaksu kontrolei, administratīvie izdevumi samazinājušies par 13,5% līdz 7,7 milj. LVL. 

 VN Koncerna 2013. gada pārskats

VN mātes sabiedrības 2013. gada pārskats

VN Koncerna 2013. gada saīsināts pārskats EUR

VN mātes sabiedrības 2013. gada saīsināts pārskats EUR

VN_Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2013


Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv