Ventspils nafta
 
 

Par aktīvu un saistību atspoguļošanu AS “Ventspils nafta” finanšu stāvokļa pārskatā

Atpakaļ

Par aktīvu un saistību atspoguļošanu AS “Ventspils nafta” finanšu stāvokļa pārskatā

2015. gada 12. novembrī / Ventspils nafta

AS “Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību (Koncerna) gada pārskatus revidē un apstiprina neatkarīgi revīziju pakalpojumu sniedzošas sabiedrības. Koncerna 2014. gada pārskatu revidēja un apstiprināja PWC. Tas iekļauj revidentu parakstītu atzinumu, apstiprinot ka Koncerna finanšu pārskati precīzi atspoguļo visus aktīvus un saistības, iekļaujot arī neatmaksātos atlikumus. Euromin Holdings (Cyprus) Limited (Euromin) parāds pret AS “Ventspils nafta” ir uzrādīts gada pārskata finanšu stāvokļa pārskata sadaļā Ilgtermiņa ieguldījumi kā aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem. Šie aktīvi līdz ar to ir iekļauti pašreizējā AS “Ventspils nafta” vērtējumā. 

Ilgtermiņa parādu Euromin atmaksās 2016. gada 15. oktobrī . 

Jebkādus papildus jautājumus lūdzu adresēt AS “Ventspils nafta” vai tās revidentiem PWC.

 

 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS “Ventspils nafta”

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

 

www.vnafta.lv