Ventspils nafta
 
 

Informācija par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu

Atpakaļ

Informācija par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu

2015. gada 21. decembrī / Ventspils nafta

Akciju sabiedrība “Ventspils nafta” informē par akcionāra Euromin Holdings (Cyprus) Limited izteikto galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas sākās 2015.gada 18.decembrī. 

Atbilstoši iepriekš publicētajai informācijai, obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā (“Prospekts”) norādītā atpirkšanas cena ir EUR 4,56 par vienu akciju un piedāvājuma termiņš beidzas 2016.gada 18.janvārī (ieskaitot). 

Saskaņā ar publicēto Prospektu apmaksa par akcijām tiks veikta ar akciju sabiedrības “LHV Pank” starpniecību piecu dienu laikā pēc piedāvājuma termiņa beigām. Gadījumā, ja apmaksas termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par apmaksas dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena. Līdz ar to apmaksa akcionāriem par akcijām tiks veikta 2016.gada 25.janvārī. 

Kārtība, kādā akcionāri var pieņemt piedāvājumu un informācija par norēķinu kārtību ir izklāstīta Prospektā.

 

Informācija par piedāvājumu:

1. Mērķa sabiedrība ir AS “Ventspils nafta”, reģistrācijas numurs: 50003003091, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, tālr.: +371 67715910, fakss: +371 67715920, e-pasts: riga@vnafta.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.vnafta.lv.

2. Piedāvātājs ir Euromin Holdings (Cyprus) Limited, reģistrācijas numurs: HE 69529, juridiskā adrese: 58 Arch Makarios III Avenue, Iris Tower, Office 602, Nikosija, Kipra, reģistrācijas datums: 13.03.1995.

Prospekta parakstīšanas dienā piedāvātājam pieder 103 421 373 (simts trīs miljoni četri simti divdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit trīs) jeb 98,99% akciju sabiedrības “Ventspils nafta” balsstiesīgo akciju.

3. Atpirkšanas cena ir EUR 4,56 par vienu akciju.

4. Piedāvājuma termiņš ir 30 kalendārās dienas sākot ar 2015. gada 18. decembra (līdz 2016. gada 18. janvārim, ieskaitot).

AS “Ventspils nafta" obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts

 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Jānis Andžāns, komunikācijas konsultants
AS “Ventspils nafta”
Tālrunis: +371-29449177
E-pasts: janis.andzans@mccannconsulting.lv
www.vnafta.lv