Ventspils nafta
 
 

Drīzumā visas VN akcijas būs publiskajā apgrozībā

Atpakaļ

Drīzumā visas VN akcijas būs publiskajā apgrozībā

2013. gada 19. aprīlī / Ventspils nafta

Turpinot labas pārvaldības principu ieviešanu uzņēmumā, AS „Ventspils nafta”  (VN) drīzumā lūgs iekļaut biržā 43 miljonus savu akciju, kas līdz šim publiskajā apgrozībā nebija. Atteikšanās no slēgtās emisijas akcijām, tās konvertējot un iekļaujot regulētajā tirgū ,  padarīs VN akcionāru struktūru daudz caurspīdīgāku un nodrošinās arī modernāku un drošāku akciju glabāšanu to turētājiem, jo jau pilnīgi visas uzņēmuma akcijas šobrīd ir iegrāmatotas Latvijas Centrālajā depozitārijā.

18. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir  reģistrējusi VN akciju prospektu. Pēc tam dokumenti tiks iesniegti NASDAQ OMX Riga biržai. Plānots, ka 43 881 398 papildus uzrādītāju akciju kotācija biržas Baltijas Oficiālajā sarakstā varētu tikt uzsākta 2.maijā - pēc biržas valdes lēmuma.

Kopējais VN akciju skaits ir 104 479 519, no kurām regulētajā tirgū līdz šim bija 60 598 121 vērstpapīri, bet 43 881 398 bija slēgtās emisijas akcijas, kuras nebija iekļautas regulētajā vērtspapīru tirgū. Pēc  šo 43 miljonu akciju konvertācijas un iekļaušanas biržā – visas VN akcijas būs regulētajā tirgū .

Lēmums par slēgtās emisijas akciju konvertāciju un iekļaušanu regulētajā tirgū tika pieņemts 6.novembrī notikušajā VN ārkārtas akcionāru sapulcē.

Ar šo publicējam AS „Ventspils nafta” prospektu par 43 881 398 jaunu uzrādītāja akciju iekļaušanu biržas Oficiālajā sarakstā, kas sastāv no kopsavilkuma, vērtspapīru apraksta un akciju reģistrācijas dokumenta ar 5 pielikumiem.

Pielikumi (prospekts)

pdf_grey.jpg Kopsavilkums

pdf_grey.jpg Vērtspapīru apraksts

pdf_grey.jpg Akciju reģistrācijas dokuments

pdf_grey.jpg 1.pielikums

pdf_grey.jpg 2.pielikums

pdf_grey.jpg 3.pielikums

pdf_grey.jpg 4.pielikums

pdf_grey.jpg 5.pielikums


Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.