Ventspils nafta
 
 

Atkārtoti pārvēl „Ventspils nafta” valdes locekli

Atpakaļ

Atkārtoti pārvēl „Ventspils nafta” valdes locekli

2013. gada 1. jūlijā / Ventspils nafta

AS “Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) padome atkārtoti par uzņēmuma valdes locekli uz trīs gadiem ievēlējusi Alekseju Tarasovu, kurš uzņēmuma valdē strādā jau kopš 2011.gada janvāra. Viņa jaunais pilnvaru termiņš sākas 2013.gada 26.jūnijā. Atkārtoti uz trīs gadiem jau iepriekš tika pārvēlēti arī abi pārējie valdes locekļi – Saimons Bodijs (Simon Boddy) un Boriss Bednovs.

Savukārt uzņēmuma padome, kuru uz trīs gadiem ievēlēja akcionāru sapulce pagājušā gada 25 jūlijā, turpinās darbu nepilnā sastāvā. No padomes locekļa pienākumu pildīšanas atkāpties Olafs Berķis, tāpēc padome turpinās strādāt 10 cilvēku sastāvā. Padomes locekļi atalgojumu par savu darbu uzņēmuma padomē nesaņem. Saskaņā ar AS „Ventspils nafta” statūtiem uzņēmuma padomē ir jābūt vismaz 6 padomes locekļiem.

„Ventspils nafta” padomes priekšsēdētājs ir Vladimirs Egers (Vladimir Egger), kurš uzņēmuma padomi vada jau kopš 2010.gada un kuram ir gandrīz 30 gadu darba pieredze izejvielu tirdzniecībā  starptautiskajos tirgos. Padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak), kurš ir „Vitol Group” finanšu kontrolieris un finanšu direktors „Vitol Group” uzņēmumos NVS valstīs.

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.