Ventspils nafta
 
 

AS “Ventspils nafta” koncerna bruto peļņa pirmajā pusgadā sasniedz 15,35 milj. latu

Atpakaļ

AS “Ventspils nafta” koncerna bruto peļņa pirmajā pusgadā sasniedz 15,35 milj. latu

2013. gada 30. augustā / Ventspils nafta

AS „Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību (AS „Ventspils nafta” koncerns) konsolidētais neto apgrozījums 2013. gada pirmajā pusgadā sasniedza 63,58 milj.Ls. Koncerna bruto peļņa bija 15,35 milj.Ls, kas ir par 28% vairāk nekā 2012. gada pirmajā pusgadā. Savukārt koncerna vispārējie un administratīvie izdevumi veidoja 3,8 milj.Ls jeb par 20,5% mazāk nekā tajā pašā pārskata periodā 2012. gadā.

Koncerna konsolidēto apgrozījumu veido ienākumi no kuģniecības biznesa – 28,06 milj.Ls un ienākumi no naftas produktu pārkraušanas, uzglabāšanas un transportēšanas biznesa – 35,51 milj.Ls.

AS „Ventspils nafta” koncerna neto rezultāts 2013. gada pirmajā pusgada tomēr bija negatīvs, galvenokārt dēļ izveidotiem uzkrājumiem 12,96 milj.Ls apmērā zaudējumiem no flotes vērtības samazināšanās, tādējādi sasniedzot konsolidēto neto zaudējumu 7,29 milj.Ls. Bez šiem izveidotiem uzkrājumiem zaudējumiem no aktīvu vērtības samazināšanās AS „Ventspils nafta” koncerna peļņa 2013. gada pirmajā pusgadā būtu bijusi 5,68 milj.Ls.

AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” (koncerna mātes sabiedrība) neto peļņa 2013. gada pirmajā pusgadā sasniedza 13,44 milj.Ls, no kā 13,33 milj.Ls veidoja dividendes no AS „Ventspils nafta” meitas sabiedrībām SIA „Ventspils nafta termināls” un SIA „LatRosTrans”. Koncerna mātes sabiedrības administratīvās izmaksas šajā periodā bija 335 tūkst.Ls, kas ir 70 tūkst.Ls jeb 17,3% mazāk nekā tajā pašā laika posmā 2012. gadā.

SIA „Ventspils nafta termināls”

AS „Ventspils nafta” meitas sabiedrības SIA „Ventspils nafta termināls” 2013. gada pirmā pusgada apgrozījums sasniedza 28,44 milj.Ls. Bruto peļņa bija 6,21 milj.Ls jeb par 7,8% vairāk nekā tajā pašā pārskata periodā 2012.gadā. SIA „Ventspils nafta termināls” finanšu rezultāts 2013.gada pirmajā pusē ir neto peļņa 5,02 milj.Ls.

SIA “Ventspils nafta termināls” 2013.gada pirmajā pusgadā pārkrāva 6,25 milj. tonnas naftas produktu – 40,5% pārkrauto produktu apjoma saņemti pa dzelzceļu vai jūru, 59,5% pa cauruļvadu.

SIA „LatRosTrans”

AS „Ventspils nafta” meitas sabiedrības naftas un naftas produktu cauruļvadu īpašnieces un operatores Latvijas teritorijā SIA „LatRosTrans” ieņēmumi 2013. gada pirmā pusgadā sastādīja 7,07 milj.Ls, kas ir par 28,1% vairāk nekā tajā pašā pārskata periodā 2012.gadā. SIA „LatRosTrans” bruto peļņa bija 1,67 milj.Ls jeb par 1,2 milj.Ls vairāk nekā tajā pašā pārskata periodā 2012.gadā. SIA „LatRosTrans” saimnieciskās darbības rezultāts 2013.gada pirmajā pusē bija peļņa 2,02 milj.Ls.

SIA „LatRosTrans” naftas produktu transportēšanas apjoms pārskata periodā sasniedza 3,6 milj. tonnas, kas ir par 0,73 milj. tonnām (25,4%) vairāk nekā 2012.gada pirmajā pusgadā.

AS „Latvijas kuģniecība” koncerns

AS „Latvijas kuģniecība” koncerna ieņēmumi 2013. gada pirmā pusgadā sasniedza 52,41 milj. ASV dolāru. AS „Latvijas kuģniecība” bruto peļņa bija 14,17 milj. ASV dolāru jeb par 32,9% vairāk nekā tajā pašā pārskata periodā 2012. gadā.

Salīdzinājumā ar 2012. gada pirmo pusgadu AS „Latvijas kuģniecība” koncerna finanšu izmaksas samazinājās par 1,12 milj.ASV dolāriem vai par 12,6%.

AS „Latvijas kuģniecība” finanšu rezultāts 2013.gada pirmajā pusgadā ir neto zaudējumi 26,6 milj.ASV dolāru apmērā. Neto zaudējumu lielākā daļa – 24,02 milj.ASV dolāru saistīta ar uzkrājumu izveidošanu flotes vērtības samazinājumam. Neto zaudējumi tajā pašā pārskata periodā 2012.gadā sastādīja 29,2 milj.ASV dolāru.

2013.gada jūnija beigās AS „Latvijas kuģniecība” komercvadībā esošā flote sastāvēja no 19 tankkuģiem, no kuriem 18 pieder AS „Latvijas kuģniecība” koncernam, un viens kuģis tiek fraktēts saskaņā ar pārdošanas atpakaļnomas darījumu.

Pielikums

2013.gada 1.pusgada nerevidētais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats

 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.