Ventspils nafta
 
 

AS “Ventspils nafta” 2015. gada 2. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

AS “Ventspils nafta” 2015. gada 2. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

2015. gada 2. decembrī / Ventspils nafta

1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus

Izslēgt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 104 479 519 (viens simts četri miljoni četri simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti deviņpadsmit) uzrādītāja akcijas no akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” Oficiālā saraksta. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


2. Padomes vēlēšanas

1) Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2015.gada 2.decembri Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Olga Kurenkova un Dzmitry Yudzin.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2015.gada 2.decembri:

1. Vladimir Egger, 

2. Andrea Clare Schlaepfer, 

3. Varvara Maximova, 

4. Olga Kurenkova

5. Dzmitry Yudzin,

6. Natasa Mikiene,

7. Ramune Guliokiene.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

3) Uzdot Vladimiram Eggeram sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu EUR 0.00 (nulle euro) apmērā gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.


Informācija par AS “Ventspils nafta” padomes jaunajiem locekļiem

Padomē jaunievēlēti pārstāvji ir Natasa Mikiene un Ramune Guliokiene. 

Natasa Mikiene ir SIA “Vitol Baltics” loģistikas darbiniece kopš 2014. gada, pirms tam strādājot par loģistikas operatori AS “Vitol S.A.” (Šveices pārstāvniecība Lietuvā). N. Mikiene ir ieguvusi dzelzceļa transporta inženierijas grādu Viļņas Tehnoloģiju un dizaina koledžā un transporta inženierijas ekonomikas un vadības grādu Viļņas Gediminas Tehniskajā universitātē.

N. Mikienes īpašumā nav AS “Ventspils nafta” akciju.

Ramune Guliokiene kopš 1996. gada strādā ar dažādām “Vitol S.A.” biznesa operācijām. 2008. gadā R. Guliokiene strādājusi SIA “”Ventspils nafta” termināls” par klientu apkalpošanas direktori, paralēli tajā no 2007.–2009. gadam esot “Ventspils Tank Services S.A.” pārstāvei. No 1994.–1996. gadam AS “Mazeikiu Nafta” mārketinga nodaļā pildījusi ekonomista, sekretāres un tulka pienākumus un no 1994.–1998. gadam Kauņas Tehnoloģiju universitātē studējusi doktorantūrā un strādājusi par profesora asistentu. 1994. gadā Kauņas Tehnoloģiju universitātē R. Guliokiene ieguvusi maģistra grādu ķīmijas inženierijā un 2011. gadā maģistra grādu biznesa administrācijā Rīgas Biznesa skolā.

R. Guliokiene īpašumā nav AS “Ventspils nafta” akciju.