Ventspils nafta
 
 

AS “Ventspils nafta”: 2013. gads bija pārmaiņu un konsolidācijas laiks

Atpakaļ

AS “Ventspils nafta”: 2013. gads bija pārmaiņu un konsolidācijas laiks

2014. gada 28. februārī / Ventspils nafta

2013. gads bija pārmaiņu un konsolidācijas gads. AS „Ventspils nafta” un tās meitas sabiedrību (VN koncerns) ietvaros uzmanība tika koncentrēta uz uzņēmējdarbības pārstrukturēšanu un racionalizēšanu, ņemot vērā nelabvēlīgās tirgus tendences, it īpaši pieaugušo konkurenci ar Krievijas Federācijas ostām, kuras palielina savas valsts eksporta plūsmas daļu nolūkā īstenot Krievijas valdības stratēģiskos mērķus – līdz 2030. gadam panākt, lai vietējā ostu infrastruktūra spētu veikt visu valsts naftas un naftas produktu eksportu.

Šo izmaiņu rezultātā koncerna ienākumi samazinājušies par 13,6% līdz 117,2 milj. LVL un atzīts uzkrājums nefinanšu aktīvu vērtības samazinājumam 44,7 milj. LVL, 2013.gadā koncernam radot neto zaudējumus 42,23 milj. LVL apmērā, liecina koncerna 2013. gada nerevidētais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats. 

No otras puses bruto peļņa palielinājusies par 7,8% līdz 29,1 milj. LVL, un, pievēršot uzmanību izmaksām, administratīvie izdevumi samazinājušies par 13,5% līdz 7,7 milj. LVL. 

VN koncerns joprojām ir apņēmies turpināt uzlabot attiecības ar saviem investoriem, un mēs esam iepriecināti un lepni par papildu atzinības saņemšanu no Nasdaq OMX. Mēs turpināsim sniegt saviem investoriem un akcionāriem pieeju koncerna vadībai, rīkojot sapulces un vebinārus (interneta seminārus), un priecāsimies par viņu piedalīšanos.

2014. gada izaicinājumi būs noteikt un īstenot papildu efektīvas līdzekļu izlietošanas veidus, tajā pašā laikā meklējot iespējas optimizēt koncerna kompetences un infrastruktūras izmantošanu. 


VN Grupas 2013. gada nerevidēts saīsināts konsolidētais finanšu pārskats

 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv