Ventspils nafta
 
 

 AS „Ventspils nafta“ 2013. gada 17. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

Atpakaļ

 AS „Ventspils nafta“ 2013. gada 17. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

2013. gada 17. oktobrī / Ventspils nafta

 

AKCIJU SABIEDRĪBAS “VENTSPILS NAFTA” 2013. GADA 17.OKTOBRA

ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI


Padomes locekļu atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana.

1.      Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa amata ar 2013.gada 17.oktobri Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware, Christophe Theophanis Matsacos, Oļegu Stepanovu, Igoru Skoku, Genadiju Ševcovu un Ivaru Bērziņu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2.      Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2013.gada 17.oktobri:

1)      Simon Boddy;

2)      Vladimir Egger;

3)      Mikhail Dvorak;

4)      Christophe Theophanis Matsacos;

5)      Javed Ahmed;

6)      Rubil Yilmaz;

7)      Rudolf Meroni;

8)      David Guy Anstis;

9)      Jānis Berķis;

10)    Nauris Berķis;

11)   Ivars Bērziņš.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

3.      Uzdot Vladimir Egger sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.      Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valde

Rīgā, 2013.gada 17.oktobrī