Ventspils nafta
 
 

Akcionāru paziņojumi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu

Atpakaļ

Akcionāru paziņojumi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu

2015. gada 17. septembrī / Ventspils nafta

2015.gada 17.septembrī AS “Ventspils nafta” (Ventspils nafta jeb Koncerns) ir saņēmusi “Euromin Holdings (Cyprus) Limited” ("Euromin") paziņojumu par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu “Ventspils nafta” un AS “Latvijas Naftas tranzīts” (LNT) paziņojumu par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu “Ventspils nafta”. Saskaņā ar abu pušu sniegto informāciju katras akcijas iegādes cena bija 1,77 eiro.

 

Saskaņā ar paziņojumu, kurš pievienots šīs paziņojuma pielikumā, Euromin uz 2015.gada 17.septembri ir papildus ieguvusi 45 190 423 akcijas jeb 43.25% no Koncerna balsstiesīgo akciju kopskaita un šobrīd tai tiešā veidā pieder 97 412 682 akcijas jeb 93,24% no Koncerna kopējā balsstiesīgo akciju kopskaita. Savukārt, saskaņā ar LNT paziņojumu, kurš arī pievienots šīs relīzes pielikumā, LNT uz 2015.gada 17.septembri ir atsavinājusi 45 190 423 akcijas jeb 43.25% no Koncerna balsstiesīgo akciju kopskaita un šobrīd tai vairs Koncerna akcijas nepieder.

 Euromin_lidzdalibas_paziņojums_17092015

 LNT_lidzdalibas_paziņojums_17092015

Par AS „Ventspils nafta” 

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA “”Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. 

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

 

 

 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv