Ventspils nafta
 
 

Akcionāra paziņojums par nozīmīgas netiešas līdzdalības iegūšanu

Atpakaļ

Akcionāra paziņojums par nozīmīgas netiešas līdzdalības iegūšanu

2015. gada 24. septembrī / Ventspils nafta

2015.gada 24. septembrī AS “Ventspils nafta” (Ventspils nafta jeb Koncerns) ir saņēmusi “Vitol R&M” SA paziņojumu par nozīmīgas netiešas līdzdalības iegūšanu “Ventspils nafta”.

Saskaņā ar paziņojumu, kurš pievienots šīs paziņojuma pielikumā, “Vitol R&M” SA uz 2015.gada 17.septembri netieši papildus ieguvusi 45 190 423 akcijas jeb 43.25% no Koncerna balsstiesīgo akciju kopskaita un šobrīd tai netiešā veidā pieder 97 412 682 akcijas jeb 93,24% no Koncerna kopējā balsstiesīgo akciju kopskaita. Akcijas tiešā veidā ieguva “Euromin Holdings (Cyprus) Limited, kuras 100% kapitāla daļu īpašnieks ir “Vitol R&M” SA.

 Vitol RM SA paziņojums par nozīmīgas netiešas līdzdalības iegūšanu

Par AS „Ventspils nafta” 

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu. 

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA “”Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē. 

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv