Ventspils nafta
 
 

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” (turpmāk tekstā – VN) valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

Atpakaļ

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” (turpmāk tekstā – VN) valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

2015. gada 26. oktobrī / Ventspils nafta

2015.gada 19.oktobrī VN vairākuma akcionārs Euromin Holdings (Cyprus) Limited (turpmāk tekstā – Euromin) izteica obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums) par atlikušo VN pamatkapitālu. Piedāvājums tika veikts saskaņā ar Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas (turpmāk – FKTK) 2015.gada 15.oktobra lēmumu Nr.172. Izteiktā Piedāvājuma vienas akcijas cena ir EUR 4,56. 

Valde ir novērtējusi Piedāvājumu, izvērtējot vai Piedāvājums atspoguļo uz to attiecināmo VN akciju patieso vērtību. Šim nolūkam valde ir aprēķinājusi VN aktīvu vērtību, kas, balstoties uz revidēto konsolidēto 2014.gada pārskatu, tiek lēsta aptuveni EUR 326 250 000 apmērā. No tā izrietošā vienas VN akcijas vērtība ir EUR 3,12. Valdes skatījumā Piedāvājums ar vienas akcijas cenu EUR 4,56 nozīmē būtisku patiesās cena palielinājumu VN akcijām. Valde atzīmē, ka obligāto atpirkšanas piedāvājumu cenu Latvijā regulē Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.pants. 

Akciju atpirkšanas rezultātā akcionārs Euromin Holdings (Cyprus) Limited vēl vairāk palielinās savu dalību VN pamatkapitālā. Valde uzskata, ka viena akcionāra lielāks kontrolpaketes īpatsvars uzlabos Sabiedrības darbības efektivitāti un turpmāko attīstību. 

Tādējādi valde ir nolēmusi, ka šis Piedāvājums ir VN interesēs. Valde norāda,ka Sabiedrības darbības apjoma, Sabiedrības atrašanās vietas maiņa vai esošo darba vietu samazināšana šobrīd nav plānota. 

Akciju sabiedrības “Ventspils nafta” valde

 

 

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA ““Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS “Ventspils nafta”

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv 

www.vnafta.lv