Ventspils nafta
 
 

Akciju denominācija no latiem uz eiro

Atpakaļ

Akciju denominācija no latiem uz eiro

2014. gada 17. jūnijā / Ventspils nafta

Ar šo AS “Ventspils nafta” paziņo, ka saskaņā ar 2014. gada 11. jūnijā kārtējā akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu veikt akciju denomināciju no latiem uz eiro, denominācijas datums ir noteikts 2014. gada 30. jūnijā (dienas beigas).

Grozījumi statūtos 2014. gada 13. jūnijā tika reģistrēti komercreģistrā.

Pielikumā jaunā statūtu redakcija.

VN_statuti_LV.pdf


Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA “”Ventspils nafta” termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

 

 

Papildus informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "Ventspils nafta"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv

www.vnafta.lv