Ventspils nafta
 
 

 „Ventspils nafta” koncerna apgrozījums 73,8 miljoni latu pusgadā

Atpakaļ

 „Ventspils nafta” koncerna apgrozījums 73,8 miljoni latu pusgadā

2012. gada 31. augustā / Ventspils nafta

AS „Ventspils nafta” (VN) koncerna konsolidētais neto apgrozījums 2012.gada pirmajā pusgadā sasniedzis 73,8 miljonus latu, kas ir par 26,5% vairāk nekā 2011.gada pirmajos sešos mēnešos (58,3 miljoni latu). To veido ienākumi no kuģniecības biznesa, kas pieauguši par 29,9% un ir 30,57 miljoni latu, un ienākumi no naftas produktu pārkraušanas, uzglabāšanas un transportēšanas biznesa, kas pieauguši par 24,3% un ir 43,23 miljoni latu.

VN koncerna bruto peļņa pirmajā pusgadā ir 11,36 miljoni latu, kas ir par 20% vairāk nekā 2011.gada pirmajā pusgadā. Savukārt konsolidētā neto peļņa ir negatīva (-9,52 miljoni latu), jo veikti uzkrājumi AS „Latvijas kuģniecība” (LK)  flotes vērtības samazinājumam par 13,37 miljoniem latu. Bez šiem izveidotajiem uzkrājumiem VN koncerna peļņa 2012.gada pirmajā pusgadā būtu bijusi (3,85 miljoni latu) ievērojami  lielāka nekā tajā pašā laika posmā 2011.gadā (1,06 miljoni latu). Uz mātes uzņēmuma akcionāriem attiecināmie konsolidētie neto zaudējumi 2012.gada pirmajā pusgadā ir 4,47 miljoni latu.

Neskatoties uz VN koncerna zaudējumiem pārskata periodā, ir novērojami uzlabojumi tā saimnieciskajā darbībā, ko apliecina naudas plūsmas no saimnieciskās darbības pieaugums no 6,78 miljoniem latu 2011.gada pirmajā pusgadā līdz 27,90 miljoniem latu 2012.gadā tādā pašā laika periodā. Šajā laikā par 5% samazinātas arī VN koncerna administratīvās izmaksas.

VN koncerna mātes sabiedrības neto peļņa 2012.gada pirmajā pusgadā ir 229 tūkstoši latu. Mātes sabiedrība ir izsniegusi divus aizdevumus LK koncernam (LK un tās meitas sabiedrības) 5 miljonu eiro un 19,557 miljonu ASV dolāru apmērā uz tādiem pašiem nosacījumiem kā LK koncerna floti finansējošais banku sindikāts. Aizdotā summa ir no VN koncerna iekšējiem finanšu resursiem.


Pielikums:

Screen Shot 2012-10-01 at 4.45.08 PM.png 6 mēnešu finanšu pārskats (PDF)


Par AS „Ventspils nafta”

„Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” ( VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.