Ventspils nafta
 
 

AS "Ventspils nafta" 2014. gada finanšu rezultātu kalendārs

Atpakaļ

AS "Ventspils nafta" 2014. gada finanšu rezultātu kalendārs

2013. gada 16. decembrī / Ventspils nafta

AS "Ventspils nafta" 2014. gada finanšu rezultātu kalendārs

AS "Ventspils nafta" (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) informē, ka 2014. gada starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu iesniegšana plānota šādos datumos:

    par 3 mēnešiem - 2014.gada 30.maijā;
    par 6 mēnešiem - 2014.gada 29.augustā;
    par 9 mēnešiem - 2014.gada 21.novembrī;
    par 12 mēnešiem - 2015.gada 27.februārī.

Auditēto 2014.gada finanšu pārskatu plānots iesniegt līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Par AS „Ventspils nafta”

AS „Ventspils nafta” ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām Latvijā un darbojas naftas produktu transportēšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas un kuģošanas jomā. AS „Ventspils nafta” ir koncerna mātes sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus grupas uzņēmumos, veicinot koncerna kopējās vērtības un katra atsevišķā uzņēmuma vērtības pieaugumu.

AS „Ventspils nafta” pieder 51% SIA „Ventspils nafta termināls”, kas ir lielākais naftas un naftas produktu termināls Baltijā; 66% SIA „LatRosTrans”, kas ir Latvijas-Krievijas lielākais kopuzņēmums Baltijā; 49,94% AS „Latvijas kuģniecība”, kas ir starp lielākajiem kuģu īpašniekiem vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos pasaulē.

AS „Ventspils nafta” (NASDAQ OMX RIGA: VNF1R) akcijas kopš 1998.gada 20.oktobra tiek kotētas biržas NASDAQ OMX Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā.

         Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
         AS "Ventspils nafta"
         Tālrunis: +371-25959447
         E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
         Ventspils nafta www.vnafta.lv